15:30 ب.ظ - 17:00 ب.ظ

گویندگی و اجرا

مدرس آتنا باقری - مدرس فن بیان، گویندگی و اجرا

Location: استودیو تلویزیونی موسسه رسانه آرمانی

در این دوره آموزشی سعی می گردد تا با آموزش نکات مهم و اصلی در سخنوری و گویندگی، توانایی افراد را در سخن گفتن صحیح و مناسب میان جمع بیشتر کرد و مطالب ذیل را به آنان آموخت:

آموزش صحیح تنفس، نفس گیری و تمرین های تنفسی

لحن و ریتم صحیح

گویش، متن خوانی و شعر خوانی صحیح

گرم کردن صدا و تارهای صوتی

زبان بدن و کنترل استرس

نفوذ کلام و سخنوری

گویندگی رادیویی، تبلیغاتی و برنامه ها

اشتراک اجتماعی