14:00 ب.ظ - 15:30 ب.ظ

فن بیان، پرورش صدا و صداسازی

مدرس: بهار فخرایی - مدرس فن بیان، گویندگی و اجرا

Location: استودیو تلویزیونی موسسه رسانه آرمانی

سرفصل های آموزشی این دوره:

فیزیک صدا

شناخت و تقویت عظلات و اندام های گفتاری

فن بیان

قدرت بیان

آموزش صحیح تنفس، نفس گیری و تمرین های تنفسی

آموزش داده خواهد شد که می تواند جهت موفقیت تمامی انسان ها در هر شغل و فعالیت موثر باشد.

اشتراک اجتماعی